Sídlo společnosti:

Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s.

Za Tratí 602/IV.

339 15 Klatovy

IČO: 60197412

DIČ: CZ60197412

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložce 781.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů: Dovolujeme si ve smyslu ust. § 14 zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, informovat spotřebitele, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro námi prodávané výrobky věcně příslušný, je Česká obchodní inspekce.Informace týkající se České obchodní inspekce naleznete na internetové adrese www.coi.cz