Pro více formací se obracejte na pana Ing. Vladimíra Obra na tel.č. 376 344 257 
nebo e-mailem: personal@pecukt.cz.